top of page

Våre verdier

Vår historie

Ringerike Svømmeklubb ble stiftet den 19. desember 1964, men allerede året før hadde Ringerike 12 deltakere i svømmeungdomsmesterskapet i Trondheim! Dette var basert på trening drevet på privat initiativ av bademester Arne Wilhelmsen.

Klubben ble raskt populær og allerede i 1965 hadde klubben 100 medlemmer. Bassenget på Ringerike folkehøyskole var basen i de første årene og etter hvert ble også 12.5m bassenget på Hønefoss skole brukt.

I Ringerikes Blad den 21. mai 1983 kan en lese at klubben nå må si nei til nye medlemmer pga stor interesse og manglende bassengfasiliteter. De neste årene blir stadig mer preget av dårlige anlegg i regionen og klubben går i dvale etter år 2000.

I 2011 ble klubben igjen vekket til live da Ringeriksbadet var bygget. Medlemstallet kom raskt opp i ca 70 og det har holdt seg noenlunde stabilt siden. Basen for klubben er nå Ringeriksbadet på Helgelandsmoen.

LOV for Ringerike svømmeklubb

Stiftet 19.desember 1964 vedtatt av årsmøtet 13.02.2017

bottom of page