Vårt trener team

Gunnar Reklev

Hovedtrener

Lars Magnus Walløe

Lars Magnus Walløe

Trener

Åse Jørve

Trener

Marie Eriksen

Trener

Anine Hansen Stranda

Trener